Uzticot tulkojumus tulkošanas birojam “Tulku Fabrika”

Vai gatavojaties doties uz konferenci? Varbūt organizējat savu? Esat uzaicinājis ciemos biznesa partnerus no ārzemēm vai rīkojat pārrunas ar viņiem pa tālruni? Jebkurā gadījumā jums droši vien grūtības sagādās tulkošana. Pat ja tā ir universālā angļu valoda, šaurās sfērās terminoloģija ne vienmēr ir saprotama. Ja nu divām pusēm nav kopējas valodas, ko zinātu abas vienlīdz labi? Tādos gadījumos palīdzēs mutiskais tulks.

Mēdz būt divu veidu mutiskie tulkojumi: sinhronie un secīgie. Forumos, konferencēs, samitos un citos pasākumos, kuros ir liels dalībnieku skaits, iederīgāks būs sinhronais tulkojums. Īpaši tad,ja jātulko uz vairākām valodām. Sinhronajam tulkojumam ir nepieciešama speciāli aprīkota kabīne tulkam, kā arī austiņas pasākuma dalībniekiem.

Secīgais tulkojums ir vairāk piemērots pārrunām pa tālruni vai darījumu pārrunām, kurās ir neliels dalībnieku skaits. Tulks sāks tulkot uz mērķa valodu pēc tam, kad runātājs beidzis savu runu vai kādu tās daļu. Tulkošanas biroja “Tulku Fabrika” augsti kvalificētajiem tulkiem ir atbilstoša izglītība un liela darba pieredze augstas kvalitātes secīgo tulkojumu pakalpojumu Sniegšanā.

Lai izmantotu mutiskā sinhronā vai secīgā tulkojuma pakalpojumus, Jums ir tikai jāpiezvana, jāuzraksta vai jāaizpilda kontaktforma mājaslapā. Uzticot tulkojumus tulkošanas birojam “Tulku Fabrika”, Jūs ārzemju runu varēsiet uztvert dzimtajā valodā, iegūstot visu svešvalodā izteikto informāciju!